top of page
mockaroon-YqUeLG7fMr4-unsplash.jpg

REKOMENDACJE

abp-rys-napisal-list-do-mlodych-i-prosi-

Kardynał Grzegorz Ryś
doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w historii Kościoła

Fragment rekomendacji:

"Jego świadectwo zakorzenienia w nauce i Tradycji Kościoła oraz modlitwa,

którą animował były dla nas cennym darem i umocnieniem".

unnamed (1).jpg

Bp. Andrzej Siemieniewski
Biskup Diecezjalny w Legnicy, profesor nauk teologicznych

Fragment rekomendacji:

"Marcin podczas wieczornego spotkania modlitewnego zamykającego naszą konferencję wygłosił słowa na temat przebaczenia i pojednania

oraz poprowadził związaną z tym tematem wspólnotową modlitwę.

Uczestnicy konferencji byli zbudowani tym słowem i katolickim świadectwem

w ekumenicznym gronie".

ks_edited.jpg

Ks. Jan Rawa 
Wieloletni opiekun wspólnoty i proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach

Fragment rekomendacji:

"Marcin Zieliński jest członkiem Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana”

w Skierniewicach (...) Zawsze, gdziekolwiek udaje się, by dawać świadectwo

oraz prowadzić nauczanie – jest to warunek konieczny – otrzymuje od mnie błogosławieństwo i zgodę".

551325_X07R_17090720Przyjaciele1_83.jpg.

Ks. Krzysztof Kralka

Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji

Fragment rekomendacji:

"Głoszone przez Marcina konferencje, świadectwa oraz modlitwy były zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego, oparte na Piśmie Świętym, ukierunkowane na Boga oraz wzrost w dojrzałej wierze i głębi modlitwy".

720882_mk_maria_vadia_002_82.jpg.jpg

Maria Vadia

Katolicka misjonarka i ewangelizatorka;

posługuje na wszystkich kontynentach świata

"Marcin reprezentuje nowe pokolenie młodych pionierów, którzy niosą duchowe przebudzenie nie tylko do narodu polskiego,

ale także dla reszty Europy i świata. Historia Marcina pokazuje co może uczynić Bóg  z człowiekiem, który szczerze powie Mu "TAK": uwolnić swoją chwałę  na ziemi przez moc znaków, cudów i uzdrowienia".

unnamed.jpg

o. Remigiusz Recław SJ
Duszpasterz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie, wieloletni Proboszcz parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, opiekun wspólnoty Mocni w Duchu, 
Autor wielu chrześcijańskich książek i publikacji internetowych. 

Fragment rekomendacji:

"Marcin inspiruje wielu ludzi do większego zaangażowania w Kościele, zwłaszcza do ewangelizacji. Każdy przyjazd Marcina do Łodzi zostawia dobry ślad i łączy ludzi z misją Kościoła Powszechnego.

Nasza stała współpraca bardzo mnie cieszy i przynosi dobre owoce!"

MaryHealy_02.jpg

dr Mary Healy

Przewodnicząca Doktrynalnej Komisji

ds. Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie

"Nie mam wątpliwości, że największą pasją Marcina jest Jezus.

Podobnie jak w wielu chrześcijanach Kościoła pierwotnego płonie w nim żarliwość doprowadzania ludzi do spotkania z żywym Chrystusem.

A sam wie, że jedynym z najlepszych sposobów na to - są uzdrowienia,

znaki i cuda, które świadczą o prawdzie Ewangelii".

lech-dorobczynski-ofm-do-studentow-musim

o. Lech Dorobczyński OFM

Franciszkanin, rekolekcjonista, proboszcz i duszpasterz akademicki, duchowy opiekun zespołu NaNowo.

Fragment rekomendacji:

Na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania - jak często powtarzasz - jesteś posłany, by przekazywać to doświadczenie dalej. Nie zatrzymuj się! Nie stawaj oporów Duchowi Świętemu! Idź! - ale zawsze z błogosławieństwem pasterzy Kościoła, którego jesteś częścią.

bottom of page